Contactau amb nosaltres  971351500

 El meu compte

Papers #04. Hi ha gentrificació a Menorca? Turistització, habitatge i desnonaments

Sònia Vives-Miró i Onofre Rullan
Institut Menorquí d'Estudis, 2018
Amb la col·laboració del Consell Insular de Menorca - departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge; Universitat de les Illes Balears - Departament de Geografia: G()

El sumari d'aquest volum és:

Introducció:
De l'esclat de la bombolla immobiliària a la bombolla dels lloguers a través de la turistització

Gentrificació, turisme, habitatge i desnonaments
- Sobre el consepte de gentrificació i la seva evolució
- Desnonaments com a desplaçaments per rent gap (gentrificació)
- Gentrificaicó i turisme

Notes metodològiques
- Sobre les dades i cartografies dels desnonaments de llogaters i llogateres
- Sobre les dades i cartografies del preu de l'habitatge, els establiments turístics i els habitatges turístics
- Sobre els barris de Ciutadella i Maó

L'evolució de la turistització a Menorca
- Establiments turístics reglats
- L'habitatge turístic (Aribnb)
     - Airbnb a Ciutadella
     - Airbnb a Maó

La revalorització urbana i el preu de l'habitatge a Menorca

Desnonaments de llogaters i llogateres a Menorca
- L'espai dels desnonaments a Ciutadella
- L'espai dels desnonaments a Maó

Hi ha gentrificació a Menorca?

Referències

ELS NOSTRES PRODUCTES

LES NOSTRES FAMÍLIES

Productes visitats

Papers #04. Hi ha gentrificació a Menorca? Turistització, habitatge i desnonaments 8,00€

Sònia Vives-Miró i Onofre Rullan Institut Menorquí d'Estudis, 2018 Amb la col·laboració del...

Esborrar historial

¡Els més venuts!