Contactau amb nosaltres  971351500

 El meu compte

Menorca: els quatre debats del 1900

Josep Portella Coll
Col·lecció Petit Format, 19 (Història)
ISBN: 978-84-95718-60-0
Institut Menorquí d'Estudis, 2008


El tombant de segle és un període prou ric quan a confrontació de mentalitats i d'idees. Els debats són freqüents a la societat maonesa i menorquina, i entorn seu es posicionen les forces polítiques i socials presents a la ciutat. La de Maó és una societat clarament dividida, i les radicals diferències a l'hora d'entendre el món i la vida es tradueixen en discussions de gran profunditat, amb una forta càrrega ideològica. 

Durant aquest espai temporal són presents, a Maó, i, per extensió, a Menorca, conflictes puntuals i, en alguns casos, conjunturals. Són episodis de prou interès per comprendre la manera de pensar i d'actuar, però estan circumscrits a un àmbit reduït. 

Estic parlant de fets com: el debat entorn del port franc com una solució a la crisi econòmica; el de la distribució de la càrrega impositiva per fer front a la crisi económica; el de les comunicacions exteriors; l'obert entre operistes i varietistes, que és una discussió més àmplia sobre el fet cultural; el de l'educació lliure; etc. Molts d'aquests temes són encara molt presents en la societat d'avui, cent anys després.

Això no obstant, a l'hora d'escollir-ne quatre de més envergadura per donar contingut a aquest llibret, he de pensar en altres qüestions. Ho faig sobretot tenint present la seva projecció cap al segle XX (i cap al XXI!). En aquest sentit, trob que els més importants són els referits a com es rep el nou segle des de les diferents opcions, a la posició política de Menorca en el conjunt de les Illes Balears i d'Espanya; al de la ruptura del republicanisme amb l'aparició del moviment obrer de caire anarquista; i al que s'obre entorn del paper social i polític de l'Església.

ELS NOSTRES PRODUCTES

LES NOSTRES FAMÍLIES

Productes visitats

Menorca: els quatre debats del 1900 7,00€

Josep Portella Coll Col·lecció Petit Format, 19 (Història) ISBN: 978-84-95718-60-0 Institut...

Detalls

Esborrar historial

¡Els més venuts!

Guía de las setas de Menorca 22,00€

Guillem Mir Cardell; Josep Lluís Melis Marquès; Cristòfol Mascaró Sintes Pròleg de Miquel À....

Detalls