Contactau amb nosaltres  971351500

 El meu compte

Meloussa 2

Secció d'Història i Arqueologia de l'Institut Menorquí d'Estudis
ISSN:0214-2600
DL: MH-185/1991
Institut Menorquí d'Estudis, 1991()

El sumari del número 2 de la Revista Meloussa és el següent:

ESTUDIS

* Victor M. Guerrero; Jordi Miró; Joan Ramón
El preció de Binisafúller (Menorca), un mercante púnico del siglo III a.C.

* Joan C. de Nicolàs Mascaró
Un testimoni dels Planii, plom de Carthago Nova, a l'illa de Menorca (Balears) a finals de la república romana

* Jaime Sastre Moll
Breves notas sobre el saqueo de Menorca tras la conquista de Alfonso III (1287)

* Margarida Vinent i Palliser
Arrels jurídiques i formes de propietat a Menorca a conseqüència de la conquesta i repoblament (segles XIII-XVI)

* Florenci Sastre
Sobre el gobierno de la isla de Menorca en la primera mitad del siglo XVI

* Guillem Sintes Espasa; Cristina Andreu Adame; M.Ángeles Hernández Gómez; M. Concepción Arias Santos
Los elementos escultóricos de la capilla del Castillo de Sta. Águeda

* José Luís Terrón Ponce
Economía, coyuntura y estudio de las mentalidades en la Menorca del siglo XVIII

* Xavier Ferré Trill
Tècnics i lliuta de classes: Estanislau Ruiz i Ponsetí (1921-1937)

* José Campos Pascual
Italianos en Menorca (España en la Segunda Guerra Mundial)


INFORMACIÓ

* Joana M Gual; Antoni López; Lluís Plantalamor
Trebalúger: Un exemple de la perduració de l'habitat a la prehistòria de Menorca

* Lluís Plantalamor; Jaume Sastre Moll
Excavació d'urgència de la naveta de Binipati Nou (Ciutadella)

* Joana M. Gual Cerdó
El poblat talaiòtic de Binisafullet Nou (Sant Lluís)

* Francisco Fornals Villalonga
 Las fogatas pedreras del Castillo de San Felipe de Maó

* Cristina Andreu Adame
Donación al Museo de Menorca

* Florenci Sastre Portella
 Participació menorquina en el XIV Congrés d'Història de la corona d'Aragó i en  les IX Jornades d'Estudis Històrics Locals


METEODOLOGIA

* Joana M. Gual Cerdó; Joan C. de Nicolàs Mascaró
Proposta de codificació dels jaciments arqueològics de Menorca

* Juan José Morales Ruiz
Hacia una meodología aplicada a la historia de la masonería en Menorca

ELS NOSTRES PRODUCTES

LES NOSTRES FAMÍLIES

Productes visitats

Meloussa 2 15,00€

Secció d'Història i Arqueologia de l'Institut Menorquí d'Estudis ISSN:0214-2600 DL:...

Esborrar historial

¡Els més venuts!