Contactau amb nosaltres  971351500

 El meu compte

La Gota de Llet: protecció de la infància i educació social a la Menorca contemporània

Xavier Motilla Salas i Bernat Sureda Garcia
Col·lecció Cova de Pala, 24
ISBN: 978-84-95718-49-5
Institut Menorquí d'Estudis, 2008()

A les acaballes del segle XIX i principis del XX es produeixen una sèrie de factors que atreuen l'antenció cap a la necessitat de millorar les condicions de vida dels infants i disminuir-ne la mortalitat garantint-ne la supervivència en les millors condicions possibles. La infància esdevé un sector social al qual és necessari cuidar. La medicina i espcialment la medicina infantil cada cop donen més importància a l'higiene i a les mesures preventives. La prevenció i l'aplicació generalitzada dels principis higiènics implica formació i divulgació. La medicina infantil assoleix la dimensió d'un projecte socioeducatiu dirigit especialment a les mares que es consideren les responsables més directes del món de la llar i de l'atenció als fills.

Els consultoris maternoinfantils, com les gotes de llet, les mesures legals a favor de la infància i la creació de les Juntes locals de Protecció a la Infància, la creació i la millora de les escoles d'educació infantil, la difusió de les colònies escolars i d'altres activitats a l'aire lliure formen part d'un projecte global en el qual higienisme i educació es combinen com a instruments de regeneració social. 

En aquesta monografia, que és el fruït final d'un projecte d'investigació que fou presentat a l'Institut Menorquí d'Estudis en la convocatòria d'ajuts a la investigació per a l'any 2005 en el camp de les ciències socials, s'analitza d'una banda, la confluència de postulats higienistes i educatius al llarg de l'època contemporània, parant especial esment en el desenvolupament de l'educació social i de la protecció a la infància al nostre àmbit més proper, i, específicament, en l'origen i el desenvolupament d'institucions maternologicoinfantils com les anomenades gotes de llet a França; i, de l'altra, a diverses institucions i iniciatives higienistes, educatives i de protecció a la infància que es donaren a principis  del segle XX a Menorca com les juntes de Protecció a la Infància, les guarderies de pàrvuls, les colònies esolars i Gota de Llet de Menorca, objecte central de l'estudi. 

Productos Relacionados

ELS NOSTRES PRODUCTES

LES NOSTRES FAMÍLIES

Productes visitats

La Gota de Llet: protecció de la infància i educació social a la Menorca contemporània 15,00€

Xavier Motilla Salas i Bernat Sureda Garcia Col·lecció Cova de Pala, 24 ISBN:...

Esborrar historial

¡Els més venuts!

Guía de las setas de Menorca 22,00€

Guillem Mir Cardell; Josep Lluís Melis Marquès; Cristòfol Mascaró Sintes Pròleg de Miquel À....