Contactau amb nosaltres  971351500

 El meu compte

Jornades sobre els 20 anys de la reserva de biosfera de Menorca (2013, 18-22 novembre: Menorca)

Edició: Agnès Canals Bassedas; David Carreras Martí
Col·lecció Recerca, 22
ISBN: 978-84-15291-15-2
Institut Menorquí d'Estudis; Agència Menorca Reserva de Biosfera, 2016
Llibre electrònic de descàrrega gratuïta (29.3 Mb)


Aquest llibre és el testimoni de les Jornades sobre els 20 anys de la reserva de biosfera de Menorca, celebrades el novembre de 2013 a la seu de l'IME i on confluïren especialistes de disciplines diverses amb la voluntat de promoure la discussió i el debat sobre la sostenibilitat des de diferents enfocaments. Així, un total de 37 ponents van ser convidats a exposar els seus coneixements sobre l’evolució de Menorca i a mirar de respondre les preguntes plantejades. Aquest llibre recull els resums de totes les ponències, la conferència inaugural del Dr. Joan Rita i les conclusions de les Jornades, les quals inclouen un Decàleg per a la reserva de biosfera, signat pel Comitè organitzador i que ha estat traduït al castellà i a l’anglès. Així, ens trobem davant una publicació que serveix de registre històric i de referència per a la gestió de la reserva de biosfera, de la mateixa manera que ja ho van ser els nombres 7, 12 i 17 de la Col·lecció Recerca de l’Institut Menorquí d’Estudis.

Descarregeu-vos el llibre sencer


SUMARI

PRESENTACIONS
- Javier Ares García, president de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera, Conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca.
- Jeroni Galmés Galmés, representant del Consell Científic del Comité MaB
- Josefina Salord Ripoll, coordinadora científica de l'IME


INTRODUCCIÓ


PROGRAMA


CONFERÈNCIA INAUGURAL
L'origen de la reserva de biosfera de Menorca i la seva història (1993-2013). Una visió personal i subjectiva del que ha passat.
Joan Rita Larrucea


PONÈNCIES BLOC 1. VECTORS AMBIENTALS: AIGUA, ENERGIA I RESIDUS
L'energia que consumim i la que consumirem
Rafel Muñoz Camps

Els recursos hídrics a Menorca. L'etern debat
Sònia Estradé Niubó

Evolució en la generació de residus a Menorca
Sònia Estradé Niubó; Anna Gallofré de Lapuente

L'agricultura de Menorca des d'una perspectiva global
Ricard Cots Torrelles; Eva Cardona Pons; Agustí Mercadal López

Sostenibilitat del transport a Menorca: passat, present i futur
Joan Morro Martí

El futur dels vectors ambientals en el context global i local
Jesús Cardona Pons


PONÈNCIES BLOC 2. TERRITORI I PAISATGE
Evolució de l'ocupació del sòl: tendències en el creixemant urbà i en el mosaic agroforestal
David Carreras Martí; Cristina Domingo Marimon

Gestió efectiva dels espais naturals protegits de Menorca en un entorn d'incertesa
Miquel Truyol Olives

Infraestructura y territorio
Alberto Correa

Possibles fonts renovables d'energia a Menorca. De quin tipus? A on? Com?
Eduard Furró i Estany

Intervencions de gran consum de territori
Miquel Camps Taltavull

La freqüentació en espais naturals litorals i els seus conflictes a Menorca
Francesc Xavier Roig i Munar

Presión humana difusa en el entorno rural y natural en la isla de Menorca
Félix de Pablo Pons


PONÈNCIES BLOC 3. CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI NATURAL
Els plans de protecció de les espècies de flora i fauna de Menorca: situació actural i perspectives futures
Ivan Ramos Torrens

Prevención y extinción de incendios forestales en Menorca (1993-2013): Evolución, situación actual, desafíos y oportunidades
Jorge Casado Bragado

La gestió dels torrents a Menorca
Cristòfol Mascaró Sintes

Els projectes LIFE Natura a Menorca: present i futur
Pere Fraga Arguimbau; Irene Estaún Calrisó; Eva Cardona Pons; Mireia Comas Casademont

La conservació d'ocells i les xarxes de seguiment
Òscar Garcia-Febrero

Especies clave de la Reserva de la Biosfera. La lagatija balear, Podarcis lilfordi (Günther, 1874)
Valentín Pérez-Mellado

El medi marí vint anys després de la creació de la reserva de biosfera
Lluís Cardona Pascual

Propostes de gestió del patrimoni geològic de Menorca
Antoni Obrador Tudurí


PONÈNCIES BLOC 4. CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
Vint anys després: la perduració dels objectius en la conservació del patrimoni històric
Joana M. Gual Cerdó

Posibilidades del bionomio turismo y patrimonio...¿Es posible?
Amalia Pérez-Juez

El patrimoni immaterial: com es preserven les tradicions i els costums?
Jaume Mascaró Pons

L'etnologia més enllà d'un recurs turístic
Joan Pau Salort Salort

La necessitat de salvaguarda del patrimoni etnològic en la configuració del paisatge de Menorca
Alberto Coll Arredondo; Agustín Petschen Zapiraín

"I així, que passin els anys..."
Joan Enric Vilardell Santacana

Sobre al conservació del patrimoni immaterial: el cas de la toponímia
Xavier Gomila Pons

La música i el ball popular i tradicional en una reserva de biosfera
Damià Bosch Bosch


PONÈNCIES BLOC 5. ECONOMIA, EDUCACIÓ I BENESTAR SOCIAL
L'evolució econòmica de Menorca en perpectiva (1993-2012)
Alfons Méndez Vidal

Tendències actuals del turisme
Emili de Balanzó

La creació d'empreses a Menorca
Joan Sánchez Tuomala

Reserva de biosfera i mercat de treball
Ramon Enric Carreras i Torrent

Està sorgint un nou model agrari? Noves experiències
Núria Llabrés Prat

La salud en todas las políticas en el marco de una Reserva de la Biosfera
Ildefonso Hernández Aguado

Educació i reserva de la biosfera: aportacions i perspectives de futur
Pere Alzina Seguí


CONCLUSIONS
Conclusions de les Jornades sobre els vint anys de la reserva de biosfera de Menorca
Sergi Marí Pons i comité organitzador

Conclusiones de las Jornadas sobre los veinte años de la reserva de biosfera de Menorca
Sergi Marí Pons i comité organitzador

Conclusions from the conference: Menorca, after 20 years as a Biosphere Reserve


SELECCIÓ DE FOTOGRAGIES DE LES JORNADES


SELECCIÓ DE PÒSTERS

Productos Relacionados

ELS NOSTRES PRODUCTES

LES NOSTRES FAMÍLIES

Productes visitats

Jornades sobre els 20 anys de la reserva de biosfera de Menorca (2013, 18-22 novembre: Menorca)

Edició: Agnès Canals Bassedas; David Carreras Martí Col·lecció Recerca, 22 ISBN:...

Esborrar historial

¡Els més venuts!

Guía de las setas de Menorca 22,00€

Guillem Mir Cardell; Josep Lluís Melis Marquès; Cristòfol Mascaró Sintes Pròleg de Miquel À....