Contactau amb nosaltres  971351500

 El meu compte

Islands and plants

Islands and plants: Preservation and understanding of flora on Mediterranean Islands.
2nd Botanical Conference in Menorca Proceedings and abstracts
Eva Cardona; Irene Estaún; Mireia Comas; Pere Fraga (editors)
Col·lecció Recerca, 20
ISBN: 978-84-9571()

La Mediterrània està considerada com un dels punts calents de biodiversitat més importants de la Terra, perquè, encara que només representa el 2% de la superfície terrestre, conté el 20% de la riquesa florística mundial. Caracteritzada també per l’elevada proporció d’endemismes i per l’estreta relació entre l’home i la natura, la distribució de la biodiversitat no és uniforme sinó que presenta els seus propis focus de riquesa o singularitat. Les illes mediterrànies són com a laboratoris on els processos d’especiació són actius, però, a la vegada, també és on la pressió de l’activitat humana és més intensa i on la sensibilitat dels ambients naturals és més elevada. Menorca no és aliena a aquests circumstàncies, ni en el sentit positiu ni en el negatiu; per açò, des de fa anys s’està treballant en la protecció activa del medi natural i, especialment, de la biodiversitat. 

En aquest llibre es recullen les actes i resums de les II Jornades de Botànica a Menorca (2011), el tema central de les quals va ser la gestió i la conservació a llarg termini de la flora de les illes del Mediterrani. Al llarg de quatre dies, més de cinquanta experts van compartir experiències i resultats en la gestió de la flora insular, des dels aspectes més científics i tècnics fins als més propers a la societat, com la comunicació i la sensibilització.

Aquest esdeveniment va ser impulsat des de la Comissió de Botànica (GOB Menorca – IME) i quedà emmarcat en el desenvolupament del projecte LIFE+RENEIX (http://lifereneix.cime.es), que tenia com a objectiu principal la gestió a llarg termini de la flora amenaçada de l’illa.

Productos Relacionados

ELS NOSTRES PRODUCTES

LES NOSTRES FAMÍLIES

Productes visitats

Islands and plants 22,00€

Islands and plants: Preservation and understanding of flora on Mediterranean Islands. 2nd Botanical...

Esborrar historial

¡Els més venuts!

Guía de las setas de Menorca 22,00€

Guillem Mir Cardell; Josep Lluís Melis Marquès; Cristòfol Mascaró Sintes Pròleg de Miquel À....