Contactau amb nosaltres  971351500

 El meu compte

Homenatge a Jordi Carbonell

Introducció d'Andreu Murillo
Fora de col·lecció, 7
DL: MH-343. Maó/1993
Institut Menorquí d'Estudis; Ateneu de Maó, 1993()

Amb motiu del seixanta-cinquè aniversari de Jordi Carbonell i de la seva jubilació com a catedràtic a la Universitat de Càller, l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) i les Publicacions de l'Abadia de Montserrat acordaren d'homenatjar-lo sota la forma d'una plural miscel·lània d'estudis de llengua i literatura catalanes. Josep Massot i Muntaner, secretari de l'AILLC i director de les PAM, convidà, amb la seva habitual generositat i altesa culturals, Menorca a ser-hi present a través de la institució que impulsa la investigació illenca, l'Institut Menorquí d'Estudis.

La presentació del primer volum d'aquesta miscel·lània era l'avinentesa que Menorca reclamava des de feia molts d'anys per dur a terme l'homenatge propi que la nostra illa devia a Jordi Carbonell i correspondre, encara que només fos amb la senzillesa d'un gest ben sentit, a tanta, també, generositat cultural rebuda. Dia 8 de novembre de 1991 l'Ateneu de Maó, institució profundament lligada a l'activitat investigadora i divulgadora de Jordi Carbonell, acollí l'acte d'homenatge a l'estudiós que projectà sobretot la Il·lustració menorquina dins i fora la nostra illa tot creant, així, nous i reveladors espais dins la cultura catalana.

L'acte presidit per Fernando Rubió i Tudurí, president honorari de l'Ateneu, i Lluís Coll, conseller de cultura del Consell Insular de Menorca, comptà també amb la participació d'Andreu Murillo, Josefina Salord, Maria Paredes i Josep Massot, que, amb la veu representativa de l'amistat, de les afinitats intel·lectuals i de la continuïtat dels estudis literaris menorquins, glossaren sintèticament la valuosa aportació de Jordi Carbonell a la cultura catalana. Ens manquen les paraules denses, emocionades, profundament humanes de Jordi Carbonell a l'acte d'homenatge. Ens resta, tanmateix, el mestratge de la seva obra menorquina per la qual és, des de fa molt de temps i continuarà essent-ho per molt de temps, mereixedor d'un homenatge sempre renovellat.

ELS NOSTRES PRODUCTES

LES NOSTRES FAMÍLIES

Productes visitats

Homenatge a Jordi Carbonell 3,00€

Introducció d'Andreu Murillo Fora de col·lecció, 7 DL: MH-343. Maó/1993 Institut Menorquí...

Esborrar historial

¡Els més venuts!