Contactau amb nosaltres  971351500

 El meu compte

Diccionari menorquí, espanyol, francés i llatí

Antoni Febrer i Cardona (1761-1841)
Edició crítica i estudi introductori a cura de Maria Paredes
La coordinació i direcció del projecte ha estat a càrrec de Jordi Carbonell
La publicació d'aquest volum ha estat a cura de Joan Bastardas
ISBN: 84-7283-()

El diccionari quadrilingüe de l’humanista il•lustrat Antoni Febrer i Cardona (Maó, 1761-1841), una contribució de primer ordre a la lexicografia catalana del segle XIX, és la materialització d’un projecte iniciat el 1992 a l’Institut d’estudis Catalans, a proposta de Jordi Carbonell. Informatitzat el corpus en una primera etapa sota el guiatge de Joaquim Rafel, Maria Paredes en va preparar l’edició crítica, a partir dels dos manuscrits complets i d’un apèndix conservats, i l’ aprofundit «Estudi introductori», al primer bloc del qual caracteritza «Antoni Febrer i la seva obra», cloent-lo amb un capítol sobre el Febrer lexicògraf. El segon bloc és una aproximació al diccionari a partir de cinc capítols dedicats, respectivament, a la descripció dels manuscrits, a la caracterització i la ubicació de l’obra en la lexicografia catalana de les primeres dècades del segle XIX, a l’estudi de la macroestructura i la microestructura i a la caracterització de la llengua. 

L’edició d’aquesta obra, coneguda i emprada per alguns lexicògrafs a partir de l’únic manuscrit incomplet que es coneixia, enriqueix la història de la lexicografia catalana i és una de les aportacions més destacades d’Antoni Febrer i Cardona, que dedicà la vida a la reflexió sobre els fets d’una llengua que considerava única per a tot l’àmbit lingüístic, la qual cosa no era gens habitual en els diccionaris elaborats fora del Principat en aquells anys. 

ELS NOSTRES PRODUCTES

LES NOSTRES FAMÍLIES

Productes visitats

Diccionari menorquí, espanyol, francés i llatí 45,00€

Antoni Febrer i Cardona (1761-1841) Edició crítica i estudi introductori a cura de Maria...

Esborrar historial

¡Els més venuts!