Contactau amb nosaltres  971351500

 El meu compte

Catàleg de la flora vascular de Menorca

Pere Fraga Arguimbau [et al.]
Pròleg de Josep A. Rosselló
Col·lecció Recerca, 9
ISBN: 84-95718-29-4
Institut Menorquí d'Estudis, 2004()

La Comissió de Botànica del GOB-Menorca neix l'any 1999 com a resultat de la unió dels esforços d'un grup de científics i naturalistes amb dos denominadors comuns: l'interès per l'estudi i coneixement de la flora menorquina i la sensibilització envers la seva conservació.

El grup es forma entorn a les figures de dos botànics ja amb una certa trajectòria a l'illa com són Pere Fraga i Tòfol Mascaró; i s'esructura en un nucli de sis membres actius i un nombre variable de col·laboradors esporàdics. Amb el temps, la divulgació dels valors florístics de l'illa ha esdevingut un altre dels propòsits principals del grup i altres persones s'hi han afegit com a membres o col·laboradors.

En l'actualitat el grup està format per 8 membres actius, alguns d'ells components també de la Secció de Ciències Naturals de l'Institut Menorquí d'Estudis.

Entre els treballs científics duits a terme per la Comissió destaquen: cinc articles científics publicats entre el 2000 i el 2003 al Botlletí de la Societat d'Història Natural de les Balears sota el títol "Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca" (I, II, III, IV i V); l'elaboració del Catàleg de les espècies vegetals del parc natural de s'Albufera des Grau, illa d'en Colom i cap de Favàritx (2003); i la contribució al llibre Història Natural del Migjorn de Menorca amb el capítol "La vegetació del Migjorn de Menorca: un passeig descriptiu" (2004). En col·laboració amb l'Institut Menorquí d'Estudis, durant els dos darrers anys, també s'han tirat endevant els projectes de creació de l'Herbari General de Menorca (2003-04) i l'organització d'un cicle de conferències centrat en les relacions botàniques de Menorca amb els territoris que l'envolten sota el títol El patrimoni vegetal d'una illa enmig del Mediterrani (2004).

Productos Relacionados

ELS NOSTRES PRODUCTES

LES NOSTRES FAMÍLIES

Productes visitats

Catàleg de la flora vascular de Menorca 17,00€

Pere Fraga Arguimbau [et al.] Pròleg de Josep A. Rosselló Col·lecció Recerca, 9 ISBN:...

Esborrar historial

¡Els més venuts!

Guía de las setas de Menorca 22,00€

Guillem Mir Cardell; Josep Lluís Melis Marquès; Cristòfol Mascaró Sintes Pròleg de Miquel À....

Detalls