Contactau amb nosaltres  971351500

 El meu compte

Actituds col·lectives davant la mort a Maó en els segles XVII i XVIII

Guillem Sintes Espasa
Col·lecció Cova de Pala, 22
ISBN: 978-84-95718-55-6
Institut Menorquí d'Estudis, 2007()

L'anàlisi de la mort constitueix un apartat del que coneixem com a història social de les mentalitats. Aquesta és una història de les actituds davant la mort –de persones que en la seva majoria no han generat directament la seva pròpia documentació històrica– referida a un indret geogràfic petit, la ciutat de Maó, i un temps entre el barroc i el neoclassicisme. Una època que, a grans trets, manifesta unes grans paradoxes en l'ambit del pensament. Les cridaneres manifestacions que acompanyen l'home del barroc i el noeclàssic en el moment de la mort van influir notablement en la configuració d'una visió transcendent de la vida i de la seva existència, manifestant-se en els més diferents camps del coneixement.

La font documental principal per a bastir aquesta història, amb suficient credibilitat, és el testament, perquè, si bé la redacció d'aquests documents no va ser massiva, sí que va tenir una difusió estesa entre els menorquins de l'Antic Règim, demostrant una preocupació pels aspectes formals i externs de les exèquies.

Productos Relacionados

ELS NOSTRES PRODUCTES

LES NOSTRES FAMÍLIES

Productes visitats

Actituds col·lectives davant la mort a Maó en els segles XVII i XVIII 15,00€

Guillem Sintes Espasa Col·lecció Cova de Pala, 22 ISBN: 978-84-95718-55-6 Institut Menorquí...

Esborrar historial

¡Els més venuts!

Guía de las setas de Menorca 22,00€

Guillem Mir Cardell; Josep Lluís Melis Marquès; Cristòfol Mascaró Sintes Pròleg de Miquel À....