Contactau amb nosaltres  971351500

 El meu compte

Actituds a Menorca enfront de l'embaràs

Anna Sánchez Pons i Vicenç Arnaiz Sancho
Col·lecció Quaderns socials, 4
ISBN: 84-86752-16-7
Institut Menorquí d'Estudis, 1990()

Aquest treball correspon al projecte guanyador del Concurs d'Estudis Sòcio-Sanitaris convocat pel Consell Insular de Menorca i resolt per la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 7 de març de 1988.

Aquest llibre descriu els elements i processos que a Menorca fan possible i/o dificulten una maternitat/paternitat responsable i plenament gratificant. Comprèn una elaboració de materials que poden suposar un ajut a les parelles per aconseguir viure amb plenitud aquest procès.

ELS NOSTRES PRODUCTES

LES NOSTRES FAMÍLIES

Productes visitats

Actituds a Menorca enfront de l'embaràs 5,70€

Anna Sánchez Pons i Vicenç Arnaiz Sancho Col·lecció Quaderns socials, 4 ISBN:...

Esborrar historial

¡Els més venuts!