Contacta con nosotros 971351500

 Mi cuenta

Estudi de la demografia actual menorquina. Les migracions i els seus efectes sobre la població i la societat illenques

Premi Francesc de Borja Moll, 2
ISBN: 84-86752-38-8
Premi d'investigació cultural Francesc de Borja Moll 1990
Institut Menorquí d'Estudis, 1993()

El treball que aquí considerem guanyà el premi d'investigació cultural Francesc de Borja Moll (V convocatòria), un premi que ha esperonat notablement la recerca a Menorca i sobre Menorca, que gaudeix ja de prestigi fora de l'illa i és un exemple dels bons fruits que pot donar la col·laboració entre les institucions mecenes i les institucions científiques, en aquest cas l'Ajuntament de Ciutadella i l'Institut Menorquí d'Estudis.

A la vista del que acabem de dir no cal insistir en el fet que el treball que presentem no és una aventura aïllada sinó una peça d'un mosaic prou treballat. En poques paraules, aquest treball forma part d'una línia de recerca consolidada, dins de la qual l'autora ha estat una de les figures més prolífiques. Segons el seu títol, el llibre pretén explicar l'estructura i dinàmica de la població menorquina de la segona meitat del segle XX insistint en el paper de les migracions en el desenvolupament del model. La pretensió por semblar normal a un inexpert però, en realitat, és prou ambiciosa. La població és una cosa molt més complexa del que hom creu. Dir que la població menorquina ha passat de poc més de 40.000 habitatnts el 1950 a una mica més de 64.000 el 1990 és fàcil, però arribar al coneixement d'aquestes xifres i a l'explicació i valoració del procés que ha dut a elles és una tasca de molta consideració. Curiosament, la gent, fins i tot la que té "estudi", acostuma a patir d'una extrema ignorància respecte de coses tan "seves" com les demogràfiques.

NUESTROS PRODUCTOS

NUESTRAS FAMILIAS

Productos vistos

Estudi de la demografia actual menorquina. Les migracions i els seus efectes sobre la població i la societat illenques 10,20€

Mª Lluïsa Dubon Pretus Premi Francesc de Borja Moll, 2 ISBN: 84-86752-38-8 Premi d'investigació...

Borrar historial

¡Lo más vendido!